Naturens huskurer

I naturen hittar du en mängd råvaror som fungerar i hemapoteket. Du får lära dig göra enkla huskurer för sårvård och hudproblem. Du lära dig grunderna i tillverkning av bivaxsalva och vi gör kådsalva.
Anita, ekologirådgivare vid Marthaförbundet, har alltid arbetat med naturen på ett eller annat sätt. Hon är utbildad örtrådgivare, sakkunnig inom olika projekt som rör Kvarkens skärgård, jägare och bär- och svampkännare.

Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
Vi arbetar för en bättre värld, en vardag i taget. Vårt mål är att alla hem och familjer ska ha tillräckliga kunskaper och resurser för att främja balans i vardagen och en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social. Vi delar med oss av vår kunskap genom kurs- och föreläsningsverksamhet, olika informationskanaler och ett aktivt föreningsliv. Vi främjar vardagskurage genom att lyfta fram det enkla vardagslivet, glädjen i vardagen och de små stegen för en bättre värld, en vardag i taget.

Tider:
10.00 - 11.00

Workshopsledare
Anita Storm / Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
Längd
1 h
Målgrupp
Vuxna
20 deltagare